วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติเปตอง

ประวัติเปตอง

ประวัติเปตอง

โหวต:
 
 
 
 
 
(3,033 คะแนน)
เมื่อ: Jun 06, 2009 (08:18:26)   ผู้ชม: 139930

สันนิษฐาน ว่ากีฬาเปตอง เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศกรีก เมื่อประมาณ 2000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยใช้ก้อนหินทรงกลมโยนเล่นว่าใครจะโยนได้แม่นยำกว่ากัน เมื่อโรมันครอบครองกรีกก็ได้รับเอาการเล่นกีฬาประเภทนี้ด้วย และนำไปเผยแพร่ในฝรั่งเศสทางตอนใต้เมื่อกรีกเข้าครอบครองฝรั่งเศส ในฝรั่งเศสการเล่นลูกบูลได้พัฒนาเป็นไม้เนื้อแข็งถากเป็นรูปทรงกลมแล้วใช้ ตะปูตอกรอบ ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้เหมาะมือ

      ค.ศ. 943 - 1543 การเล่นลูกบูลเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศฝรั่งเศส
      - พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงประกาศสงวนกีฬาการเล่นลูกบูลสำหรับผู้ สูงเกียรติและ เล่นได้เฉพาะในพระราชสำนักเท่านั้น
      - พระเจ้านโปเลียนทรงประกาศให้การเล่นลูกบูลเป็นกีฬาประจำชาติ ของประเทศฝรั่งเศส และให้ประชาชนเล่นได้อย่างเสมอภาค ประมาณปี
      พ.ศ. 2443 ฝรั่งเศสออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับ กติกาการเล่นลูกบูลโปรวังซาล โดยให้วิ่ง 3 ก้าว ก่อนโยนลูกบูล
      พ.ศ. 2453 ณ ตำบลลาซิ-โอต้าท์ เมืองท่ามาร์แชลด์ ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเล่นกีฬาลูกบูล-โปรวังซาล โดยไม่ต้องวิ่ง 3 ก้าวก่อนโยนลูกบูล แต่ให้ยืนโยนจากในวงกลม
พ.ศ. 2481 - ก่อตั้งสหพันธ์เปตองและโปรวังซาล - ใช้ลูกบูลโลหะผสมเหล็กกล้า ข้างในกลวง
      พ.ศ. 2488 กีฬาลูกบูลโปรวังซาลแพร่หลายมากในฝรั่งเศสและอาณานิคมของ ฝรั่งเศส แบ่งการเล่นเป็น 3 ประเภท คือ
1. ลิโยเน่ส์
2. โปรวังซาล (วิ่ง 3 ก้าว ก่อนโยนลูกบูล)
3. เปตอง คำว่า Petanque มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า บิเยส์-ตองเกร์ ซึ่งมีความหมายว่า ให้ยืนสองเท้าชิดติดกัน ต่อมาเปลี่ยนเป็น เปตอง
ประวัติเปตองในประเทศไทย
เปตองเป็นกีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งซึ่ง มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ประวัติที่แน่นอนไม่มีการบันทึกไว้ แต่มีหลักฐานจากการเล่าสืบต่อๆ กันมาว่า กำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศกรีซ เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยเก็บก้อนหินที่เป็นทรงกลมจากภูเขาและใต้ทะเลมาเล่นกัน ต่อมากีฬาประเภทนี้ได้แพร่หลายเข้ามาในทวีปยุโรป เมื่ออาณาจักรโรมันครองอำนาจและเข้ายึดครองดินแดนของชนชาวกรีกได้สำเร็จ ชาวโรมันได้ใช้การกีฬาประเภทนี้เป็นเครื่องทดสอบกำลังข้อมือและกำลังกายของ ผู้ชายในสมัยนั้น
ต่อมาเมื่ออาณาจักรโรมันเข้ายึดครองดิน แดนชาวโกลหรือประเทศฝรั่เศสใน ปัจจุบัน ชาวโรมันก็ได้นำเอาการเล่นลูกบูลประเภทนี้เข้าไปเผยแพร่ทางตอนใต้ของประเทศ ฝรั่งเศส การเล่นลูกบูลจึงได้พัฒนาขึ้นโดยเปลี่ยนมาใช้ไม้เนื้อแข็งถากเป็นรูปทรงกลม แล้วใช้ตะปูตอกรอบๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนักของลูกให้เหมาะกับมือ
ในยุคกลางประมาณ ค.ศ. 400-1000 การเล่นลูกบูลนี้จึงเป็นที่นิยมเล่นกันแพร่หลายในประเทศฝรั่งเศษ ครั้นพอสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระองค์ได้ทรงประกาศสงวนกีฬาการเล่นลูกบูลนี้ไว้สำหรับผู้สูงเกียรติ และให้เล่นได้เฉพาะพระราชสำนักเท่านั้น
ต่อมาในสมัยพระเจ้านโปเลียนมหาราชขึ้น ครองอำนาจพระองค์ได้ทรงประกาศใหม่ ให้การเล่นลูกบูลนี้เป็นกีฬาประจำชาติของฝรั่งเศสและเปิดโอกาสให้ประชาชน ทั่วๆ ไป ได้เล่นกันอย่างเสมอภาคทุกคน การเล่นลูกบูลนี้จึงได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตลอดมา เช่น โดยการนำเอาลูกปืนใหญ่ที่ใช้แล้วมาเล่นกันบ้างอย่างสนุกสนามและเพลิดเพลิน จนมีการตั้งชื่อเกมกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาเล่นอย่างมากมายต่างๆ กัน เช่น บูลเบร-รอตรอง, บูลลิโยเน่ส์, บูลเจอร์ เดอร์ลอง และบลู-โปรวังซาล เป็นต้น
ในปลายศตวรรษที่ 19 ประเทศฝรั่งเศสก็ได้เป็นประเทศแรกของโลกที่ได้ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับกติกาการ เล่นกีฬาลูกบูลโปรวังซาลขึ้น โดยให้วิ่ง 3 ก้าวก่อนโยนลูกบูล การเล่นกีฬาประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วไปในประเทศ ฝรั่งเศส และมีการแข่งขันชิงแชมป์กันขึ้นโดยทั่วไป
จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ในปี ค.ศ. 1910 ตำบลซิโอต้าท์ เมืองท่ามาร์แชรด์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส การเล่นกีฬาลูก บูล-โปรวังซาลได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นขึ้นใหม่ โดยนายจูลร์-เลอนัวร์ ซึ่งเป็นผู้มีฝีมือในการเล่นกีฬาลูกบูล-โปรวังซาลเก่งกาจที่สุดในขณะนั้น และได้เป็นแชมป์โปรวังซาลในยุคนั้นด้วยแต่ได้ประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงจน ขาทั้งสองข้างพิการเดินไม่ได้ไม่สามารถจะเล่นกีฬาโปรวังซาลเหมือนเดิมได้ ต้องนั่งรถเข็นดูเพื่อนๆ เล่นกันอย่างสนุกสนาน โดยที่ตนเองไม่มีโอกาสได้ร่วมเล่นเลย
วันหนึ่งขณะที่นายจูลร์ เลอนัวร์ ได้นั่งรถเข็นมองดูเพื่อนๆ เล่นเกมโปรวังซาลอย่างสนุกสนานอยู่นั้น น้องชายเห็นว่าพี่ชายมีอาการหงอยเหงาเป็นอย่างมาก น้องชายของเขาจึงได้คิดดัดแปลงแก้ไขกติกาการเล่นขึ้นใหม่ โดยการขัดวงกลมลงบนพื้น แล้วให้ผู้เล่นเข้าไปยืนในวงกลม ให้ขาทั้งสองยืนชิดติดกัน ไม่ต้องวิ่งเหมือนกีฬาโปรวังซาล ทั้งนี้โดยมีเพื่อนๆ และญาติของนาย จูลร์ เลอนัวร์ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ นายจูลร์ เลอนัวร์ จึงได้มีโอกาสร่วมเล่นกีฬาบูล-โปรวังซาล ที่ดัดแปลงขึ้นใหม่นี้อย่างสนุกสนามและเพลิดเพลินเหมือนเดิม
เกมกีฬาบูล-โปรวังซาล ที่ดัดแปลงขึ้นใหม่นี้ได้กำหนดขึ้นโดยมีสมาชิกครั้งแรกประมาณ 50 คน พวกเขาพยายามประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เกมใหม่เป็นเวลาถึง 30 ปี จึงได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ หลังจากนั้นก็ได้แพร่หลายเข้าสู่นักกีฬา นักการเมือง และข้าราชการประจำในราชสำนัก จนในที่สุดก็ได้มีการก่อตั้ง "สหพันธ์ เปตองและโปรวังซาล" ขึ้นในปี ค.ศ.- 1938 จากนั้นจำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นแสนๆ คน มีบุคคลทุกระดับชั้นทุกเพศ ทุกวัยเข้าเป็นสมาชิก ลูกบูลที่ใช้เล่นก็มีการคิดค้นทำเป็นลูกโลหะผสมเหล็กกล้า ข้างในกลวง การเล่นจึงมีความสนุกสนานเร้าใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 การเล่นกีฬาลูกบูล-โปรวังซาลที่ได้ดัดแปลงแก้ไขใหม่นี้ได้รับความนิยมเล่น มากขึ้น และได้แพร่หลายไปตามหัวเมืองต่างๆ อย่างรวดเร็วทั่วประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนถึงดินแดน อาณานิคมของฝรั่งเศสอีกด้วย การเล่นกีฬาลูกบูลนี้ได้แบ่งแยกการเล่นออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. ลิโยเน่ล์
2. โปรวังชาล (วิ่ง 3 ก้าวแล้วโยน)
3. เปตอง (ที่นิยมเล่นในปัจจุบัน)
กีฬาเปตองจัดแข่งขันชนะเลิศแห่งโลกขึ้น ครั้งแรก เมื่อ ค.ศ.-1959 ที่เมืองสปา ประเทศเบลเยียม นักเปตองจากประเทศฝรั่งเศสได้ครองตำแหน่งชนะเลิศ
ปัจจุบันกีฬาเปตองเป็นที่นิยมเล่นกัน อย่างแพร่หลายเกือบทุกประเทศในทวีป ยุโรป อเมริกา และเอเชีย สำหรับในประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง มากในปัจจุบัน
ความเห็นที่ 24
เวลา Jun 26, 2012 (20:05:10)
Re: ประวัติเปตอง
โดยคุณ 777
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 23
เวลา Jun 21, 2012 (17:35:39)
Re: ประวัติเปตอง
คุนค่า
โดยคุณ วรรณ
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 22
เวลา Jun 20, 2012 (20:08:51)
Re: ประวัติเปตอง
ขอบคุณมากฮับ
:)
โดยคุณ dek-dek
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 21
เวลา Jun 20, 2012 (19:16:50)
Re: ประวัติเปตอง
โดยคุณ กวาง
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 20
เวลา Jun 19, 2012 (19:06:05)
Re: ประวัติเปตอง
โดยคุณ ่้า
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 19
เวลา Jun 13, 2012 (04:28:41)
Re: ประวัติเปตอง
QWYjrF , [url=http://qscxgzyfypeo.com/]qscxgzyfypeo[/url], [link=http://peyijqqetysg.com/]peyijqqetysg[/link], http://mkgieeyornfm.com/
โดยคุณ tiqhin
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 18
เวลา Jun 12, 2012 (17:00:00)
Re: ประวัติเปตอง
บะ
โดยคุณ เด้กสิง
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 17
เวลา Jun 07, 2012 (16:31:32)
Re: ประวัติเปตอง
โดยคุณ 5
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 16
เวลา Jun 07, 2012 (15:25:57)
Re: ประวัติเปตอง
GHXyrY <a href="http://eycxdzvxfhkk.com/">eycxdzvxfhkk</a>
โดยคุณ fqzautkthfn
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 15
เวลา Jun 07, 2012 (08:51:25)
Re: ประวัติเปตอง
JbpCHB , [url=http://bsnzpbayleyg.com/]bsnzpbayleyg[/url], [link=http://zdpqyhdzwbqu.com/]zdpqyhdzwbqu[/link], http://otnpgsiyktzo.com/
โดยคุณ yisgzmoa
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 14
เวลา Jun 07, 2012 (02:59:05)
Re: ประวัติเปตอง
LHlniN <a href="http://jqvlukfrfuxo.com/">jqvlukfrfuxo</a>
โดยคุณ ybpdry
ip: xxx.xxx.xxx.xxx

ความเห็นที่ 13
เวลา Aug 26, 2009 (13:26:45)
รูปแทนตัวของ morrison_hotel
Re: ประวัติเปตอง
สุดยอดครับ
โดยคุณ morrison_hotel
ip: xxx.xxx.xxx.xxx


หน้า:    1
ร่วมแสดงความเห็น
*1**2**3**4**5**6**7**8**9**10**11**12**13**14**15**16*
6673
ชื่อผู้โพสต์
เรื่องราวล่าสุดในหมวดนี้
ประวัติเทนนิส
ประวัติเทนนิส
เมื่อ: Jun 06, 2009 (08:18:26)   ผู้ชม: 30925

ประวัติยิมนาสติก
ประวัติยิมนาสติก
เมื่อ: Jun 06, 2009 (08:18:26)   ผู้ชม: 104052

ประวัติลีลาศ
ประวัติลีลาศ
เมื่อ: Jun 06, 2009 (08:18:26)   ผู้ชม: 64317

ประวัติกรีฑา
ประวัติกรีฑา
เมื่อ: Jun 06, 2009 (08:18:26)   ผู้ชม: 71339

ประวัติว่ายน้ำ
ประวัติว่ายน้ำ
เมื่อ: Jun 06, 2009 (08:18:26)   ผู้ชม: 13534

เรื่องราวที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดในหมวดนี้
ประวัติบาสเกตบอล
ประวัติบาสเกตบอล
เมื่อ: Jun 05, 2009 (16:46:37)   ผู้ชม: 475227

ประวัติวอลเลย์บอล
ประวัติวอลเลย์บอล
เมื่อ: Jun 04, 2009 (11:43:35)   ผู้ชม: 387414

ประวัติแบดมินตัน
ประวัติแบดมินตัน
เมื่อ: Jun 06, 2009 (07:58:26)   ผู้ชม: 296750

ประวัติปิงปอง
ประวัติปิงปอง
เมื่อ: Jun 04, 2009 (11:53:11)   ผู้ชม: 164698

ประวัติตะกร้อ
ประวัติตะกร้อ
เมื่อ: Jun 05, 2009 (16:25:21)   ผู้ชม: 258373

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น